Уведомяваме Ви за стартирането на специални предложения за лято 2021 в България. Отстъпки за хотели по летните ни курорти и за СПА хотели в цялата страна! Промоционални цени и изгодни оферти! Очакваме Ви! Телефон за връзка: +359 884 793 740
Общи условияДокументи

Общи условия за резервация:

Резервации


При направата на резервация Потребителят получава потвърждение/отказ на посочения от него e-mail в рамките на 48 часа.
Потребителят е длъжен да провери потвърдената резервация за съответствие с желаните от него параметри.
Ника тур ООД си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация, в случай че конкретният хотел откаже настаняването. В този случай Ника тур ООД предлага алтернативен вариант за настаняване в същата или по-висока категория. Потребителят е длъжен в рамките на 48 часа да приеме или да се откаже от резервация, без да дължи неустойка. При отказ от ползването на услуги, Ника тур възстановява на Потребителя платената сума до 14 дни, след получаване на уведомлението за отказ.

Плащане
Всяка резервация следва да се заплати в рамките на 48 часа, след получаване на потвърждението. Заплащането се извършва в лева по фиксинг на БНБ, чрез кредитна карта, с банков превод или директно в офисите на Ника тур ООД.

Промени и анулации
Промени и Анулации на резервациите могат да бъдат правени от Потребителя, според сроковете описани в “Условия за промени и анулации” на съответния хотел. При неспазване на тези срокове, разликата от платената сума по резервацията и глобата за частична или пълна анулация, наложена от хотела, се възстановяват на Потребителя в рамките на 14 дни.

Настаняване
Настаняването става посредством електронен ваучер, издаден от Ника тур ООД и лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя.

Цени
Всички цени са обявени в евро. Цените са с ДДС.Може да се плаща в лева по курс на БНБ.
Ника тур ООД не носи отговорност за допуснати технически грешки при публикуването на ценовите оферти, информационните материали от хотиелирите др..
При потвържение на резервацията се потвърждава и крайната сума за плащане.
Ника тур не носи отговорност за обявени по-ниски цени на рецепция.
Ника тур си запазва правото да променя цените и условията на офертите, публикувани на сайта. Промените НЕ важат за вече направени и потвърдени резервации

Рекламации
Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на място, като се състави Протокол, подписан от представител на администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и самия Потребител, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверяват съответните факти и обстоятелства. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Ника тур в писмен вид с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи, в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Протоколът е неизменна част от необходимите документи за рекламация. Ника тур се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
За рекламации, подадени от Потребителя при нарушение на Общите условия, Ника тур не пристъпва към разглеждането им и не носи отговороност. В тези случаи Потребителят носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Ника тур.


Потребителят гарантира, че е лице, навършило 18 години

Потребителят гарантира, че посочените данни, в т.ч. лични, в резервационната бланка са верни и могат да бъдат обработвани Ника тур ООД за служебни цели, както и да се предоставят на трети лица при спазване изискванията на Закона.